banner1
banner2
banner3
X

Hakynda
Biomarker
Tehnologiýalar

Has giňişleýin görGO

Biomarker Technologies (BMK), Pekinde ýerleşýän genomika pudagynda öňdebaryjydyr.12 ýyldan gowrak wagt bäri innowasiýa we ýokary geçişli yzygiderli tehnologiýalary we bioinformatikany ösdürmek bilen işjeň meşgullanýar.Höwesli we ýokary hünärli Ylmy-barlag topary bilen BMK genomikany, transkriptomikany, bir öýjükli omikleri we epigenetikany öz içine alýan iň giňişleýin yzygiderlilik hyzmatlaryny bermäge borçlanýar.

kompaniýa hakda has köp bilmek
aobut-img-1

gözläňesasy hyzmatlar

Biomarker Technologies, dürli gözleg maksatlaryny ýerine ýetirýän köp-omics derejesinde ONE-STOP çözgütleri hödürleýär

näme üçin saýlamaly?
Biomarker tehnologiýalary

 • Biziň platformamyz
 • BMKCloud
 • Biziň wezipämiz

“Biomarker Technologies” indiki nesil yzygiderliligi, üçünji nesil yzygiderliligi, bir öýjükli multomika, proteomika, metabolomika we ýokary geçişli maglumat işleýşi üçin hyzmat edýän iň ýokary ýokary geçiş yzygiderlilik platformalaryna we ýokary öndürijilikli hasaplaýyş platformalaryna eýelik edýär.

 • Öňdebaryjy, köp derejeli ýokary geçişli yzygiderli platformalar
 • Professional, awtomatiki molekulýar barlaghanasy
 • On-line bioinformatika derňew platformasy

Ajaýyp tehniki toparymyz ylmy we tehniki meseleleri çözmekde ygtybarly ukybyna eýe bolup, dürli gözleg ugurlarynda uly tejribe toplady we Tebigat, Tebigat Genetikasy, Tebigat Aragatnaşyklary, Ösümlik Öýjügi we ş.m.-de ýüzlerçe täsirli neşirlere goşant goşdy. oýlap tapyşlaryň patentleri we 200 programma üpjünçiligi awtorlyk hukugy.

 • Ylym we tehnologiýa hyzmatlary
 • Onlaýn bioinformatika platformasy
 • Lukmançylyk tehnologiýa hyzmatlary

“Biomarker Technologies”, müşderileri üçin has uly gymmatlyk döretmäge we genetiki tehnologiýalar bilen adamzada peýda getirmegiň esasy wezipesini durmuşa geçirmek üçin ýokary hilli innowasiýalar bilen senagat öwrülişigine ýolbaşçylyk etmäge borçlanýar.

 • Biotehnologiýany täzelemek
 • Jemgyýete hyzmat etmek
 • Adamlara peýdaly bolmak
 • Innowasiýa biotehnologiýa merkezini döretmek we bio-senagatda simwoliki kärhana döretmek
choose_bg

Size hödürläris
Hünär hyzmatlary

 • Professional Staff
  500

  Hünär işgärleri

  500-den gowrak ýokary bilimli tehnikden ybarat gözleg we barlag topary bar.
 • Nation Patents of Inventions
  60

  Oýlap tapyşlaryň millet patentleri

  Onda 60-dan gowrak millet oýlap tapyş patenti bar.
 • Software Copyrights
  200

  Programma üpjünçiliginiň awtorlyk hukuklary

  200-den gowrak programma üpjünçiliginiň awtorlyk hukugy bar.
 • Impact Factor
  4500+

  Täsir faktory

  “Biomarker Technologies” 1000-den gowrak ýokary täsirli neşir edilen taslamalara goşant goşdy.

BiziňkiPlatformalar

Sorag

Önümlerimiz ýa-da bahalandyryjylarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Sorag

HabarlarIň esasy pursatlar

has giňişleýin gör
 • Webinar: Rye Genomic Charac ...

  Iň esasy pursatlar Bu iki sagatlyk webinarda ekin genomikasy meýdançasynda alty hünärmeni çagyrmak biziň üçin uly mertebedir.Gepleşigimiz ...
  Koprak oka
 • Seadragon genom derňewi p ...

  GENOME Ewolýusiýasy Genome De novo Assambleýasy | Jyns kesgitlemesi Sehli yzygiderlilik işleri we bölekleýin bioinformatiki hyzmatlar Biomarker Techonologi tarapyndan üpjün edildi ...
  Koprak oka
 • Nanopore-ny ulanmak ...

  TERJIME EDIP BOLANOK
  Koprak oka

Habaryňyzy bize iberiň: