BMKCloud Log in
条形banner-03

محصولات

رونویسی تمام قد نانوحفره

ایزوفرم های جایگزین پیچیده و متغیر در موجودات، مکانیسم های ژنتیکی مهمی برای تنظیم بیان ژن و تنوع پروتئین هستند.شناسایی دقیق ساختارهای رونوشت مبنایی برای مطالعه عمیق الگوهای تنظیم بیان ژن است.پلتفرم توالی یابی نانوحفره با موفقیت مطالعه رونویسی را به سطح ایزوفرم رسانده است.این پلت فرم تجزیه و تحلیل برای تجزیه و تحلیل داده های RNA-Seq تولید شده بر روی پلت فرم Nanopore بر اساس ژنوم مرجع طراحی شده است که به تجزیه و تحلیل های کمی و کیفی در سطح ژن و رونوشت دست می یابد.

 


جزئیات خدمات

جریان کار بیوانفورماتیک


 • قبلی:
 • بعد:

 • بیوانفورماتیک

  2 (1)

  یک نقل قول دریافت کنید

  پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید

  پیام خود را برای ما ارسال کنید: