BMKCloud Log in

Iskusite moć PacBio Revio uz BMKGENE!Veća propusnost!Niži trošak!Specijalna ponuda!

BMKGENE sa ponosom objavljuje dostupnost PacBio naprednog sekvencera, Revio, koji nam pomaže da istraživačima pružimo veću propusnost i kvalitetnije usluge sekvenciranja dugog čitanja.

网站促销图-01

*Zašto odabrati PacBio Revio?

网站促销图 --01

*Aplikacije PacBio Revio

网站促销图 --02

Sekvenciranje genoma

1.De Novosastavljanje genoma- Revio doprinosi visokokvalitetnom sekvenciranju i sastavljanju super velikih i složenih genoma, pružajući kritičan uvid u genetsku varijaciju, strukturu gena i funkciju.
2.T2T genom- Revio, u kombinaciji s tehnikama kao što je Hi-C, može poboljšati kvalitetu konvencionalnih genoma i pomoći većem broju vrsta da steknu referentni genom na nivou T2T, omogućavajući istraživačima da bolje razumiju genetsku raznolikost unutar i između populacija.
3. Sekvenciranje cijelog genoma- Revio može pružiti sveobuhvatan uvid u strukturu i funkciju čitavih genoma, uključujući SNP, Indel, SV, CNV, itd., posebno za velike genetske populacije.
4. Pan-genomsko sekvenciranje- Revio je idealan za efikasno i jeftino sekvenciranje i sastavljanje više genoma vrste istovremeno za konstruisanje pan-genoma, pružajući kritičan uvid u genomske varijacije i evoluciju.

Sekvenciranje transkriptoma

1. Sekvenciranje transkripta u punoj dužini- Sa svojim dugim dužinama čitanja, Revio omogućava visokokvalitetno sekvenciranje transkripta pune dužine, pružajući sveobuhvatan uvid u alternativno spajanje, fuziju gena i ekspresiju izoforme.
2. Profil ekspresije pune dužine velikih uzoraka- Revio može pružiti vrlo preciznu kvantifikaciju nivoa genske ekspresije u velikim uzorcima, omogućavajući važan uvid u regulaciju gena i diferencijaciju ćelija.
3. Sekvenciranje transkriptoma jedne ćelije- Revio može da obezbedi transkriptomske podatke visoke rezolucije jedne ćelije, omogućavajući istraživačima da proučavaju ćelijsku heterogenost i identifikuju retke tipove ćelija.

Mikrobno sekvenciranje

1.16S sekvenciranje pune dužine- Revio omogućava visokokvalitetno sekvenciranje 16S rRNA, pružajući detaljan uvid u sastav i funkciju mikrobne zajednice.
2. Dugo čitano sekvenciranje amplikona- Revio je vrlo pogodan za sekvenciranje amplikona koji se dugo čita, što omogućava istraživačima da proučavaju mikrobnu raznolikost u složenim ekosistemima.

*Prednosti odabira BMKGENE Revio usluge

1.Nezavisno vlasništvo- Nezavisno smo kupili i opremili Revio sekvencere, što nam omogućava da ponudimo fleksibilne opcije rasporeda i brže vreme obrade.

2. Veliko iskustvo- Sa našim opsežnim iskustvom u pripremi biblioteke i sekvenciranju s PacBio sekvencerima, garantiramo rezultate visokog kvaliteta i možemo pružiti prilagođena rješenja za vaše specifične potrebe projekta.

3. Kompletna platforma za analizu- Naš profesionalni bioinformatički tim pruža sveobuhvatnu analizu podataka sa našom kompletnom multi-omics bioinformatičkom platformom za analizu, omogućavajući istraživačima da lako analiziraju, vizualiziraju i interpretiraju svoje podatke sekvenciranja Revio.

4. Dokazana evidencija- Naši kooperativni projekti objavljeni su u visokokvalitetnim časopisima kao što su Cell, Nature Genetics i PNAS, pokazujući našu posvećenost kvalitetu i znanstvenoj strogosti.

Ako vam je potrebno više informacija ili prilagođena rješenja, konsultujte se sa BMKGENE naučnikom kako biste započeli dizajn vašeg projekta.

dobiti citat

Napišite svoju poruku ovdje i pošaljite nam je

Pošaljite nam svoju poruku: