BMKCloud Log in
130

Lite RNA

BMKCloud-liten-RNA-analyse

Lite RNA

Små RNA er en type kort ikke-kodende RNA med gjennomsnittlig lengde på 18-30 nt, inkludert miRNA, siRNA og piRNA.Disse små RNA-ene har blitt rapportert massivt å være involvert i ulike biologiske prosesser som mRNA-nedbrytning, translasjonshemming, heterokromatindannelse, etc. SmallRNA-sekvenseringsanalyse har blitt mye brukt i studier på dyre-/planteutvikling, sykdom, virus osv. Lite RNA sekvenseringsanalyseplattform består av standardanalyse og avansert datautvinning.På grunnlag av RNA-seq-data kan standardanalyse oppnå miRNA-identifikasjon og -prediksjon, miRNA-målgenprediksjon, annotering og ekspresjonsanalyse.Avansert analyse muliggjør tilpasset miRNA-søk og ekstraksjon, generering av Venn-diagram, nettverksbygging av miRNA og målgen.

Arbeidsflyt for bioinformatikk

3111

få et tilbud

Skriv din melding her og send den til oss

Send din melding til oss: