BMKCloud Log in

Fleksible analyse-apper

wps_doc_5

Eukaryot mRNA-analyse (med referanse)

Basert på den kjente genomsekvensen og merknadsinformasjonen, brukes en ny generasjon av data for høy gjennomløpssekvensering (RNA-Seq) som input, og de nye transkripsjonsstedene (nytt gen) og nye variable spleisehendelser identifiseres.sekvensering av datakvalitetsvurdering;sekvensere data og sekvensjustering av det valgte referansegenomet, identifisere grensene for ekson / intron, analysere genvariantens spleising, utforske genregionene og nye transkripsjoner, identifisere SNP-stedene til den transkriberte regionen, grensen mellom 3' og 5 ' gener, og funksjonell merknad og berikelsesanalyse av forskjellige prøver (grupper).

Lange ikke-kodende RNA

Lange ikke-kodende RNA (lncRNA) er en type transkripsjoner med lengde lengre enn 200 nt, som ikke er i stand til å kode proteiner.Akkumulerende bevis tyder på at de fleste lncRNA-er er svært sannsynlig å være funksjonelle.Høykapasitets sekvenseringsteknologier og bioinformatiske analyseverktøy gir oss mulighet til å avsløre lncRNA-sekvenser og posisjonere informasjon mer effektivt og føre oss til å oppdage lncRNA med avgjørende regulatoriske funksjoner.BMKCloud er stolte av å tilby våre kunder lncRNA-sekvenseringsanalyseplattform for å oppnå rask, pålitelig og fleksibel lncRNA-analyse.

wps_doc_6
wps_doc_7

16S/18S/ITS amplikonsekvensering

Mikrobiell mangfoldsanalyseplattform er utviklet med mange års erfaring innen mikrobiell mangfoldsprosjektanalyse, som inneholder standardisert grunnleggende analyse og personalisert analyse: grunnleggende analyse dekker det vanlige analyseinnholdet i aktuell mikrobiell forskning, analyseinnholdet er rikt og omfattende, og analyseresultater presenteres i form av prosjektrapporter;Innholdet i personalisert analyse er mangfoldig.Prøver kan velges og parametere kan settes fleksibelt i henhold til den grunnleggende analyserapporten og forskningsformålet, for å realisere personlige krav.Windows-operativsystem, enkelt og raskt.

Hagle Metagenomics (NGS)

Metagenomiske data brukes til å analysere de blandede genomiske materialene ekstrahert fra miljøprøver, som gir detaljert informasjon om artsmangfold og -overflod, populasjonsstruktur, fylogenetisk forhold, funksjonelle gener og korrelasjonsnettverk med miljøfaktorer.

wps_doc_8
wps_doc_9

NGS-WGS(Illumina/BGI)

En integrert analysepipeline utviklet for forskere uten forkunnskaper om bioinformatikk og kjører på en høyytelsesserver.Det letter rask gjennomføring av oppgaver som datakvalitetskontroll, sekvensjustering, SNP/InDel/SV-variasjonsdeteksjon, annotering og mutasjonsgen.

GWAS

Ved å bruke spesifikke statistiske metoder, har GWAS-analyse som mål å avdekke genomomfattende nukleotidvariasjoner korrelert med fenotypiske forskjeller.Det spiller en avgjørende rolle i å utforske funksjonelle gener assosiert med komplekse menneskelige sykdommer og intrikate egenskaper hos planter og dyr.

wps_doc_10
wps_doc_11

BSA

Den integrerte analyseplattformen gir et brukervennlig grensesnitt for standardisert og personlig mangfoldsanalyse.BSA-analyse innebærer å samle individer med ekstreme fenotypiske egenskaper fra en segregerende befolkning.Ved å sammenligne differensielle loci mellom de sammenslåtte prøvene, identifiserer denne tilnærmingen raskt nært koblede molekylære markører assosiert med målgener.Mye brukt i genetisk kartlegging av planter og dyr, er det et verdifullt verktøy for markørassistert avl og genposisjonell.

Evolusjonær genetikk

Det er en integrert analysearbeidsflyt designet for forskere med begrenset bioinformatikkekspertise.Ved å utnytte BMKGENEs omfattende erfaring i genetiske evolusjonsprosjekter, kjører denne plattformen på høyytelsesservere, noe som sikrer rask og presis utførelse av tilpassede analyser.Disse omfatter oppgaver som fylogenetisk trekonstruksjon, koblingsuvektsanalyse, genetisk mangfoldsvurdering, selektiv sveipeidentifikasjon, slektskapsanalyse, hovedkomponentanalyse og populasjonsstrukturkarakterisering.

wps_doc_12

få et tilbud

Skriv din melding her og send den til oss

Send din melding til oss: