BMKCloud Log in
条形banner-03

Produkter

Full-lengde mRNA-sekvensering-Nanopore

RNA-sekvensering har vært et uvurderlig verktøy for omfattende transkriptomanalyse.Utvilsomt oppnådde tradisjonell kortlest sekvensering en rekke viktige utviklinger her.Ikke desto mindre møter den ofte begrensninger i isoformidentifikasjoner i full lengde, kvantifisering, PCR-skjevhet.

Nanopore-sekvensering skiller seg fra andre sekvenseringsplattformer ved at nukleotidene leses direkte uten DNA-syntese og genererer lang lesning ved titalls kilobaser.Dette muliggjør direkte lesing som krysser full-lengde transkripsjoner og takler utfordringene i studier på isoformnivå.

Plattform:Nanopore PromethION

Bibliotek:cDNA-PCR


Tjenestedetaljer

Demo resultater

Kasusstudie

Tjenestefordeler

● Lav sekvensbias

● Avsløre cDNA-molekyler i full lengde

● Mindre data kreves for å dekke samme antall transkripsjoner

● Identifikasjon av flere isoformer per gen

● Uttrykkkvantifisering i isoformnivå

Tjenestespesifikasjoner

Bibliotek

Plattform

Anbefalt datautbytte (Gb)

Kvalitetskontroll

cDNA-PCR(Poly-A-anriket)

Nanopore PromethION P48

6 Gb/prøve (avhengig av art)

Full-lengde forhold>70 %

Gjennomsnittlig kvalitetspoeng: Q10

 

Bioinformatikkanalyser

Behandling av rådata

● Transkripsjonsidentifikasjon

● Alternativ skjøting

● Ekspresjonskvantifisering i gennivå og isoformnivå

● Differensiell uttrykksanalyse

● Funksjonsannotering og berikelse (DEG og DET)

 

full lengde

Prøvekrav og levering

Eksempelkrav:

Nukleotider:

Kons.(ng/μl)

Mengde (μg)

Renhet

Integritet

≥ 100

≥ 0,6

OD260/280=1,7-2,5

OD260/230=0,5-2,5

Begrenset eller ingen protein- eller DNA-kontaminering vist på gel.

For planter: RIN≥7,0;

For dyr: RIN≥7,5;

5,0≥28S/18S≥1,0;

begrenset eller ingen grunnlinjehøyde

Vev: Vekt (tørr): ≥1 g

*For vev mindre enn 5 mg anbefaler vi å sende hurtigfrosset (i flytende nitrogen) vevsprøve.

Cellesuspensjon: Celletall = 3×106- 1×107

*Vi anbefaler å sende frosset cellelysat.I tilfelle den cellen teller mindre enn 5×105, anbefales hurtigfryst i flytende nitrogen, som er å foretrekke for mikroekstraksjon.

Blodprøver: Volum≥1 ml

Anbefalt prøvelevering

Beholder: 2 ml sentrifugerør (tinnfolie anbefales ikke)

Prøvemerking: Gruppe+replikat f.eks. A1, A2, A3;B1, B2, B3... ...

Forsendelse: 2、Tørris: Prøver må pakkes i poser og begraves i tørris.

 1. RNAstabile rør: RNA-prøver kan tørkes i RNA-stabiliseringsrør (f.eks. RNAstable®) og sendes i romtemperatur.

 

Servicearbeidsflyt

Nukleotider:

prøvelevering

Prøvelevering

Bibliotekforberedelse

Bygging av bibliotek

Sekvensering

Sekvensering

Dataanalyse

Dataanalyse

Ettersalgstjenester

Ettersalgstjenester

Servicearbeidsflyt

Vev:

Prøve QC

Eksperimentdesign

prøvelevering

Prøvelevering

Piloteksperiment

RNA-ekstraksjon

Bibliotekforberedelse

Bygging av bibliotek

Sekvensering

Sekvensering

Dataanalyse

Dataanalyse

Ettersalgstjenester

Ettersalgstjenester


 • Tidligere:
 • Neste:

 • 1.Differensiell uttrykksanalyse -Vulkanplott

  Differensiell ekspresjonsanalyse kan behandles på både gennivå for å identifisere differensielt uttrykte gener (DEGs) og på isoformnivå for å identifisere differensielt

   3(1)

  uttrykte transkripsjoner (DET) 

  2.Hierarkisk clustering heatmap

  4(1)

  3.Alternativ skjøteidentifikasjon og klassifisering

  Fem typer alternative spleisehendelser kan forutsies av Astalavista.

  5(1)

  4.Alternativ poly-adenylering (APA) hendelsesidentifikasjon og motiv ved 50 bp oppstrøms for poly-A

  6(1)

  BMK sak

  Alternativ skjøteidentifikasjon og kvantifisering på isoformnivå ved nanopore full-lengde transkriptomsekvensering

  Publisert:Naturkommunikasjon, 2020

  Sekvenseringsstrategi:

  Gruppering: 1. CLL-SF3B1(WT);2. CLL-SF3B1 (K700E mutasjon);3. Normale B-celler

  Sekvenseringsstrategi: MinION 2D-bibliotekssekvensering, PromethION 1D-bibliotekssekvensering;kortlest data fra samme prøver

  Sekvenseringsplattform: Nanopore MinION;Nanopore PromethION;

  Nøkkelresultater

  1. Alternativ skjøteidentifikasjon på isoformnivå

  Langleste sekvenser muliggjør identifikasjon av mutant SF3B1K700E-endrede spleisesteder på isoformnivå.35 alternative 3′SSer og 10 alternative 5′SSer ble funnet å være signifikant differensielt spleiset mellom SF3B1K700Eog SF3B1WT.33 av de 35 endringene ble nylig oppdaget av langleste sekvenser.

  2. Kvantifisering av alternativ skjøting på isoformnivå

  Uttrykk av intronretensjon (IR) isoformer i SF3B1K700Eog SF3B1WTble kvantifisert basert på nanoporesekvenser, og avslørte en global nedregulering av IR-isoformer i SF3B1K700E.

  Henvisning

  Tang AD, Soulette CM, Baren MJV, et al.Full-lengde transkriptkarakterisering av SF3B1-mutasjon ved kronisk lymfatisk leukemi avslører nedregulering av beholdte introner [J].Naturkommunikasjon.

  få et tilbud

  Skriv din melding her og send den til oss

  Send din melding til oss: