page_head_bg

Önümler

Eukariotik mRNA yzygiderliligi-Illumina

mRNA yzygiderliligi belli bir şertlerde öýjüklerden göçürilen ähli mRNA-lary profilleşdirmäge mümkinçilik berýär.Gen aňlatma profilini, gen gurluşlaryny we käbir biologiki prosesleriň molekulýar mehanizmlerini ýüze çykarmak üçin güýçli tehnologiýa.Häzirki wagta çenli mRNA yzygiderliligi düýpli gözleglerde, kliniki anyklaýyşda, neşe serişdelerini ösdürmekde we ş.m. giňden ulanylýar.

Platforma: Illumina NovaSeq 6000


Hyzmat maglumatlary

Bioinformatika

Demo netijeleri

Üstünlikleri

ØTejribeli: BMK-da öýjük medeniýeti, dokuma, beden suwuklygy we ş.m. ýaly dürli nusga görnüşlerini öz içine alýan 200,000-den gowrak nusga gaýtadan işlenildi we dürli gözleg ugurlaryny öz içine alýan 7000-den gowrak mRNA-Seq taslamasy ýapyldy.

ØGaty hil gözegçiligi ulgamy: qualityokary hilli netijeleri bermek üçin nusga taýýarlamak, kitaphanany taýýarlamak, yzygiderlilik we bioinformatika ýaly ähli ädimler arkaly hiliň esasy gözegçilik nokatlary berk gözegçilikde saklanýar.

ØDürli gözleg maksatlaryny ýerine ýetirmek üçin funksiýa düşündiriş we baýlaşdyryş gözlegleri üçin köp sanly maglumat bazasy.

ØSatuwdan soňky hyzmatlar: Satuwdan soňky hyzmatlar, taslama tamamlanandan soň 3 aýlap dowam eder, şol sanda taslamalary yzarlamak, näsazlyklary düşürmek, sorag-jogap netijeleri we ş.m.

Nusga talaplary we gowşuryş

Kitaphana Yzygiderlilik strategiýasy Maglumat maslahat berilýär Hil barlagy
Poly A baýlaşdyrylan Illumina PE150

6 Gb

Q30≥85%

Nusga talaplary:

Nukleotidler:

Arassalyk Bütewilik Mukdary
OD260 / 280≥1.7-2.5 OD260 / 230≥0.5-2.5Gelde görkezilen belok ýa-da DNK bilen çäklendirilen ýa-da ýok. Ösümlikler üçin: RIN≥6.5; Haýwanlar üçin: RIN≥7; 28S / 18S≥1.0; çäkli ýa-da esasy beýiklik ýok; Kons.≥30 ng / μl;Tom ≥ 10 μl;Jemi ≥ 1.5 μg

Dokumasy: Agramy (gury):≥1 g
* 5 mg-dan kiçi dokumalar üçin doňdurylan (suwuk azotda) dokuma nusgasyny ibermegi maslahat berýäris.

Öýjükli asma:Öýjükleriň sany = 3 × 106- 1 × 107
* Doňdurylan öýjükli lizaty ibermegi maslahat berýäris.Öýjük 5 × 105-den kiçi hasaplansa, suwuk azotda doňdurylan fleş maslahat berilýär, bu mikro çykarmak üçin has amatly.

Ganyň nusgalary:Göwrümi 1 ml

Mikroorganizm:Massa ≥ 1 gr

Maslahat berilmegi maslahat berilýär

Konteýner: 2 ml sentrifuga turbasy (Galaýy folga maslahat berilmeýär)

Mysal belgilemesi: Topar + köpeltmek, mysal üçin A1, A2, A3;B1, B2, B3 ... ...

Iberiş:

 1. Gury buz: Nusgalary sumkalara gaplamaly we gury buzda jaýlamaly.
 2. RNK durnuk turbalary: RNK nusgalary RNK durnuklaşdyryjy turbada guradylyp bilner (mysal üçin RNAstable®) we otag temperaturasynda iberilip bilner.

Hyzmat işiniň akymy

logo_01

Synag dizaýny

logo_02

Mysal üçin gowşuryş

logo_03

RNK çykarmak

logo_04

Kitaphana gurluşygy

logo_05

Yzygiderlilik

logo_06

Maglumatlaryň derňewi

logo_07

Satuwdan soňky hyzmatlar


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Bioinformatika

  2(1)

  Eukariotik mRNA yzygiderliliginiň derňewi

  Bioinformatika

  ØÇig maglumatlaryň hiline gözegçilik

  ØGenomyň deňleşdirilmegine salgylanma

  ØTranskripsiýa gurluşynyň derňewi

  ØBeýan etmegiň mukdary

  ØDiferensial aňlatma derňewi

  ØFunksiýa düşündiriş we baýlaşdyrmak

  1.mRNA Maglumatlaryň doýma egrisi

  3(1)

  2.Differensial aňlatma derňewi-Wulkan sýu ploteti

  4(1)

  3.DEG-lerde KEGG düşündiriş

  5(1)

  4.DEG-lerde klassifikasiýa

  6(1)

  sitata alyň

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň: